CHILD fördjupar samarbetet inom handikappforskning

Forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping är ny medlem i Institutet för Handikappvetenskap i samarbete med Linköpings- och Örebro universitet. Läs mer


2012-01-26