CeFEO medverkar på Småföretagsdagarna

CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) vid Internationella Handelshögskolan anordnar en workshop vid Småföretagsdagarna 2012, 1-2 februari i Örebro. Läs mer


2012-01-25