Statistikworkshop 16-17 februari på JIBS

Internationella Handelshögskolan i Jönköping bjuder in till en statistiskworkshop där fokus kommer ligga på analys av högdimensionella data.

Workshoppen kommer äga rum på JIBS och riktar sig framförallt till dig som är doktorand, forskare eller handleder någon med intresse för högdimensionella problem. Vi välkomnar även matematiker, matematiska statistiker, statistiker och andra intresserade.

Tid: 16 februari kl. 13.00 – 17 februari kl. 13.00
Mer detaljerat schema kommer finnas tillgängligt senare.

Om du har några frågor vänligen kontakta
Thomas Holgersson, 036-10 17 48, thomas.holgersson@jibs.hj.se eller
Dietrich von Rosen, 018-67 20 25, dietrich.von.rosen@slu.se

Anmälan (inkl. middag och lunch) senast 30 januari till Thomas Holgersson

Mer information

2012-01-20