Examen med inriktning vård av äldre

19 januari examineras de första studenterna från Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre vid Hälsohögskolan. Läs pressmeddelande


2012-01-18