Ett SVT i förändring


En ny doktorsavhandling från Internationella Handelshögskolan i Jönköping undersöker nya förutsättningar och utmaningar för public service-tv.
Läs pressmeddelande

2012-01-16