Lansering av Globaliseringsforum

Den 30 november lanseras Entreprenörskapsforums kommunikationsplattform Globaliseringsforum. Professor Leona Achtenhagen har författat plattformens första rapport.

Forumet fokuserar på globaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag, innovationer och i förlängningen den regionala och nationella utvecklingen i Sverige.

Samma datum släpps den första rapporten ur denna plattform; "Internationalization Competence and SME´s", författad av Professor Leona Achtenhagen från JIBS.

Rapporten kommenteras av handelsminister Ewa Björling och en introduktion av Globaliseringsforum ges av Ulf Berg, Exportrådets VD och ordförande i Globaliseringsforums styrgrupp.

Läs mer om Globaliseringsforum

2011-11-25