Två disputationer 9 december

Fredag 9 december disputerar Magdalena Markowska vid Internationella Handelshögskolan och Ulrika Bergsten vid Hälsohögskolan.

Magdalena Markowska disputerar kl. 13.15 i B1014 på JIBS. Titeln på hennes avhandling är: Entrepreneurial Competence Development: Triggers, processes & Consequences

Läs mer om Magdalenas forskning

Ulrika Bergsten disputerar kl. 10.30 i Forum Humanum på HHJ. Titeln på avhandlingen är: Patients' and healthcare providers' experiences of the cause, management and interaction in the care of rheumatoid arthritis

Läs mer om Ulrikas forskning

2011-11-18