Berit Munck disputerar

Fredag 2 december kl. 13 i Forum Humanum på HHJ disputerar Berit Munck med sin avhandling "Medical technology and its impact on palliative home care as a secure base experienced by patiens, next-of-kin and district nurses".

Opponent är professor Britt-Marie Ternestedt, Ersta Sköndal Högskola.

Läs mer om Berits forskning

Välkommen!

2011-11-18