Snart dags för Global Forum i Göteborg

Docent Charlotta Mellander håller en föreläsning på Global Forum i Göteborg den 21 november.

Business Region Göteborg, Göteborg & Co Näringslivsgruppen och Västra Götalands Regionen arrangerar ett seminarium på Global Forum 2011 med rubriken "Framtidens attraktiva kunskapsregion?".

Vad krävs för att städer och regioner ska attrahera rätt kompetens? Hur skapar vi förutsättningar för tillväxt? Hög kompetens och en stark innovationsmiljö anses vara de viktigaste konkurrensverktygen för global tillväxt. Allt fler länder tar sig ur fattigdom och blir konkurrenskraftiga genom bättre grundutbildning, yrkesskicklighet och fokus på företagsklimat.

Under seminariet föreläser Charlotta Mellander , docent i nationalekonomi vid JIBS på temat "The Wealth of Places". Charlotta kommer bland annat att prata om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter i andra områden som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben. Du kan vänta dig en spännande föreläsning om omvända samband och lära mer om vad det faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle.

2011-11-17