Spikning

Magdalena Markowska, doktorand i företagsekonomi, spikar upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans vägg torsdagen den 17 november klockan 12 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

Spikningen är en gammal ceremoni som innebär att avhandlingen är officiell och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den sjuttioförsta på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Magdalena Markowskas avhandling har titeln “Entrepreneurial Competence Development: Triggers, processes & Consequences". Disputationen sker fredagen den 9 december klockan 13.15 i sal B1014 på JIBS.

2011-11-16