Swedish Economic Forum 2011

Johan Eklund är en av talarna vid Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum den 18 november.

Under konferensen kommer svenska och utländska forskare, företagare, entreprenörer och finansiärer att diskutera vad som krävs för en framgångsrik svensk innovationspolitik. Johan Eklund från JIBS medverkar i en programpunkt om patent, kommersialisering och regelverk.

Vid konferensen lanseras Swedish Economic Forum Report: Ett innovationspolitiskt ramverk - ett steg vidare. I årets rapport fördjupar sig forskarna i hur innovationer påverkas av regleringar, lagar, skatter, konkurrens och offentlig sektor samt förvaltningspolitikens roll.

Läs mer om Swedish Economics Forum 2011

2011-11-14