Spikning Berit Munck

Fredag 11 november kl. 8.30 i Röda rummet på Hälsohögskolan spikar Berit Munck sin avhandling. Välkommen!

Avhandlingens titel: "Medical technology and its impact on palliative home care as a secure base experienced by patiens, next-of-kin and district nurses" .

Läs mer om Berit Muncks forskning

2011-11-07