2 miljoner kronor till forskning om nystartade företag

Lucia Naldi har beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för att forska kring nya företags överlevnad och tillväxt.

Forskningsprojektet har beviljats två miljoner kronor under tre år och kommer att fokusera på hur nystartade svenska företags överlevnad och tillväxt påverkas av karaktären på den kunskap som finns inom branschen där de är verksamma, grundaren/grundarnas kunskaper och tidigare erfarenheter samt företagets processer för att hantera den kunskap som finns.

Lucia är universitetslektor vid sektionen ESOL (Entreprenörskap, strategi, organisation, ledarskap). Hon doktorerade vid JIBS 2008 och har en magisterexamen från universitetet i Florens. Hennes forskning fokuserar på entreprenörskap, internationellt företagande och strategi, framför allt tillväxt och internationalisering av små och unga företag. Hon är också intresserad av entreprenörskap i mediebranschen. Lucias forskning har publicerats i flera tidskrifter och böcker.

2011-11-04