Nyhetsarkiv

 • Kultur på recept förbättrar den psykiska hälsan


  Personer med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra mår bättre. Det visar en studie av Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU). Hon har studerat effekten av kulturunderstödd rehabilitering, även kallat Kultur på recept (KUR).
 • Lågutbildade är mer påverkade av sin omgivning i vaccinbeslut


  Att fatta beslutet att vaccinera sig är inte bara en individuell process utan påverkas starkt av den information vi får från vår omgivning. En ny forskningsstudie från Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har undersökt hur en individs informationsmiljö, inklusive bostadsområde och arbetskamrater, påverkar beslutet att ta covid-19-vaccin.
 • Tre års forskning leder till anslag för bokprojekt


  Mellan 2020 och 2023 studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, argentinska kvinnors vardagliga kommunikationspraktiker för jämställdhet. Hon har nu tilldelats drygt 1,5 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för att skriva en bok om sina resultat.
 • Vad gör barnen och lärarna i förskolan?


  Frida Åström, doktorand i handikappvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, undersöker i en ny avhandling variationer i hur förskoleverksamhet bedrivs och praktiseras, dels i ett internationellt, dels i ett svenskt perspektiv. Resultaten i avhandlingen tyder på att praktiker i förskolan varierar både mellan och inom länder – och att det är relaterat till politik, kultur och värderingar på flera nivåer.
 • Annette Hill, ny professor på HLK


  Sedan augusti är Annette Hill professor i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Annette kommer arbeta med högkvalitativ vetenskaplig forskning och utbildning med särskilt fokus på internationalisering. Den 21 november hålls en professorsintroduktion för Annette.
 • Civilsamhällets insatser i Jönköping under flyktingvågen - integrationsprojektens framgångar och motgångar


  Civilsamhället i Jönköping gjorde en fantastisk insats under flyktingvågen 2015 och startade många integrationsprojekt. Förhållandevis få av projekten handlade dock om att integrera invandrare på arbetsmarknaden och många av projekten var svåra att driva vidare. Det framkommer i en studie gjord av Helene Ahl och Karla Escobar vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).
 • E-handel och hållbar konkurrenskraft: JTH och Science Park i Jönköping skapar framtidens affärsmöjligheter


  E-handel har blivit den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln, och i Jönköping pågår ett nytt projekt som syftar till att stärka expertisen inom e-handel, med ett specifikt fokus på tillverkningsindustrin i Jönköpings län. Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University och Jönköping Science Park har tillsammans beviljats tolv miljoner kronor från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jönköpings län för projektet M2C E-handel. Projektet ska öka kunskapen och kompetensen om hållbar konkurrenskraft inom e-handel.