Nyhetsarkiv

 • Anna-Lena Godhe, ny professor på HLK


  Anna-Lena Godhe är sedan 1 mars professor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Anna-Lena kommer att forska och undervisa på HLK.
 • Miljoner från Horisont Europa till internationellt doktorandnätverk


  Nerrolyn Ramstrand och Dido Green från Avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, är medlemmar av ett europeiskt konsortium som har fått 25 miljoner kronor från Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Syftet är att utveckla ett europeiskt doktorandnätverk som ska öka kunskapen om motorisk kontroll och inlärning hos personer med funktionsnedsättning.
 • Din arbetsmiljö påverkar dig långt senare i livet


  Vår arbetsmiljö påverkar inte bara hur vi mår under arbetslivet och när vi går i pension, utan även långt senare i livet. En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Det har ett forskarteam på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) kommit fram till i en omfattande studie som pågick under drygt 40 år.
 • Forskning visar att återflyttningsbeslut behöver mer stöd


  Movin Sequeiras forskning kan hjälpa företag besluta om de ska ta hem sin tillverkning från andra länder (reshoring). Nyligen försvarade han framgångsrikt sin doktorsavhandling vid Tekniska Högskolan (JTH) vid Högskolan i Jönköping (JU).