Nyhetsarkiv

 • Forskningsprojekt om kvinnor i detaljhandeln beviljat 3,6 miljoner


  Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS).
 • Ny avhandling studerar datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen


  Den 25 november försvarade Gunilla Egonsdotter, doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, avhandlingen Datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen: reflektion och social barnavård .
 • Nära vård med och för äldre personer i fokus på symposium


  På fredag den 25 november äger årets Astrid Janzon symposium rum på Hälsohögskolan, Jönköping University, rum. Temat för årets symposium är Nära vård med och för äldre personer , och bland talarna finns både praktiker och forskare.
 • Forskningsprojekt beviljat närmare 6 miljoner kronor


  Pernilla Mårtensson, universitetslektor i didaktik och programansvarig grundlärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), är en av tre som har beviljats medel för forskningsprojektet Lärarstudenters undervisning i tidig aritmetik.
 • Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom


  Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.
 • Familjen Kamprads stiftelse stöttar interdisciplinärt nätverk för juniora forskare inom äldre och åldrande


  Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 2.5 miljoner kronor under 2023–2025 för etablering av det juniora forskarnätverket SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk (SAIN), ett nationellt nätverk för interdisciplinär forskning om äldre och åldrande, med Jönköping University (JU) som huvudman.
 • Forskningsmiljön CCD firade 25 år


  Forskarmiljön CCD (Communication, Culture, and Diversity) bildades vid dåvarande Högskolan i Örebro. 25 år har gått och miljön har utvecklats hela tiden och är nu starkare än någonsin.
 • Framgångsrika workshops i case teaching i Afrika


  Under 2020 tilldelade STINT Jönköping International Business School (JIBS) och Handelshögskolan i Stockholm (SSE) medel för att genomföra en serie workshops i case teaching och case writing i sex afrikanska länder. Projektet har pågått med lyckat resultat sedan dess. I början av oktober genomförde Anders Melander och Olof Brunninge från JIBS tillsammans med Andrew Schenkel från SSE workshops i Addis Abeba och Nairobi.