Nyhetsarkiv

  • Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?


    Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University. I sin doktorsavhandling visar hon att intressenter ofta engagerar sig i kampanjer för att de vill stödja entreprenörerna, särskilt om dessa kommer från den egna regionen. Dessutom har de betydligt mer tålamod med försenade produkter och defekter än vanliga kunder.