Nyhetsarkiv

 • Stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat


  Forskningsprojektet HEAT, som handlar om hur man stadsplanerar för en åldrande befolkning i ett varmare klimat, har beviljats åtta miljoner kronor i forskningsanslag från FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I projektet ingår forskare från Jönköping University samt från universiteten i Göteborg, Lund och Umeå.
 • JU del av ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation


  En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, däribland Jönköping University (JU), näringslivet, regioner och kommuner.
 • Docentföreläsning om mediebilden av cannabislegalisering


  Fredagen 17 december höll Ernesto Abalo, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, sin docentföreläsning. Föreläsningen hade titeln ”Cannabislegalisering, nyhetsmedierna och hur det avvikande blev legitimt”.
 • Givande möten för forskarskolan på Tekniska Högskolan


  Forskarskolan Smart Industry Sweden hade den 7-8 december sitt första seminarium och det ägde rum på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU). Syftet var att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och hitta nya samarbeten.
 • Tillverkare kan konkurrera från Sverige


  Cinzia Sansone som doktorerat vid Tekniska högskolan, Jönköping University slår i sin avhandling fast att tillverkare som har sin verksamhet i högkostnadsmiljöer genom att fokusera på rätt kompetens kan ha en konkurrensfördel som gör att de inte behöver flytta verksamhet till länder med lägre kostnader.
 • Vetenskapsrådet beviljar 2,6 miljoner kronor till forskare på Jönköping University – till stöd för Kambodja


  Nerrolyn Ramstrand, professor på Hälsohögskolan, Jönköping University, har under många år arbetat med att stödja ortopedtekniska projekt i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Asien. Nu har hon och en grupp internationella forskare fått medel från Vetenskapsrådet för att utveckla ett påbörjat arbete i Kambodja.
 • Kommunikationsforskningen bäst i Sverige på internationellt samarbete


  Medie- och kommunikationsforskningen på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, är i år (2021) för första gången med på den prestigefyllda ämnesrankingen Academic Ranking of World Universities, även kallad Shanghai-rankingen, som rankar forskningen på universitet över hela världen inom olika ämnen och ett antal olika kriterier.
 • 7 miljoner kronor till forskning om kompetensförsörjning för svensk metallindustri


  Forskare från Jönköping International Business School (JIBS), Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University och Uppsala universitet har fått 7 miljoner kronor i forskningsmedel för det tvärvetenskapliga projektet KOMPET, som ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder för att driva utvecklingen mot en säkrad kompetensförsörjning för svensk metallindustri.
 • Fem miljoner kronor till forskning om stress under livet


  Professor Ingemar ”Pingo” Kåreholt på Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan vid Jönköping University, har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för forskningsprojektet Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?