Nyhetsarkiv

 • Drygt 66 miljoner kronor till forskning och utbildning på Jönköping University


  KK-stiftelsen beviljar 66,6 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University (JU).- Vi är otroligt glada för KK-stiftelsens stöd, säger Mats Jackson, prorektor på JU och programchef för SPARK.
 • Så lyckas introverta entreprenörer bli framgångsrika nätverkare


  Nätverkande är en av de viktigaste faktorerna för att bygga en startup från idé till konkurrenskraftigt framgångsrikt företag. Tillgång till nätverk utgör en plattform för inspiration och kunskap. Det skapar också möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Men alla företagare är inte utåtriktade och självklara nätverkare, faktum är att många företagare har en introvert personlighet som kan innebära att de saknar motivation och har problem med att ha och ta kontakt med andra. Mark Zuckerberg, Larry Page och Bill Gates är exempel på introverta personligheter som lyckats bli framgångsrika företagare och ledare.
 • Fordonsindustrin söker lättare och smartare lösningar


  Fordonsindustrin söker ständigt efter nya sätt att tillverka mer bränsle- och energisnåla bilar. Samtidigt ställs krav på minskade koldioxidutsläpp och en ökad hållbarhet ur ett livscykelperspektiv bland annat utifrån lagstiftning och kunders behov. Detta har lett till användningen av komponenter som är både lätta och starka förväntas öka inom bilindustrin i framtiden.
 • Ny inköpsmodell för Försvarsmakten


  Myndigheter och organisationer med beredskapskrav har behov av andra inköpsstrategier, jämfört med privata näringslivet. Thomas Ekström, lärare vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, har i sin doktorsavhandling utvecklat en ny modell för inköp som är praktiskt användbar och tar hänsyn till dessa speciella behov.
 • ITAB valde Smart Industry Sweden för att växa på marknaden


  Jönköpingsföretaget ITAB har gått in i Forskarskolan Smart Industry Sweden för att växa på marknaden.- Vi hoppas även bredda vårt kontaktnät inom näringslivet och högskolan, säger Tobias Pettersson, ITAB:s doktorand inom Smart Industry Sweden.
 • Ett colombiansk jordbruksfamiljs entreprenöriella resa


  Enrique Sandino Vargas doktorsavhandling belyser hur olika faktorer som familjerelationer, historiska händelser och specifika situationer påverkar en jordbruksfamiljs familjeföretag i Colombia. Han har studerat familjen Cabreras entreprenöriella resa: som utgår från ett framgångsrikt familjeföretag som blev fördrivna från sin mark på grund av väpnade konflikter. När sedan fredsprocessen i Colombia undertecknades fick familjen tillbaka marken, vilket ledde till att de idag står inför ett beslut om att eventuellt återaktivera familjens jordbruksföretag.