Nyhetsarkiv

 • Docentföreläsning: Roland Stolt


  Tisdagen den 1 september kl 11.00-12.00 håller Roland Stolt sin docentföreläsning ’’Platforms in Product and Production Development – Evolution and Future Outlook’’, på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University.
 • Ny docent: Ann-Kristin Boström


  Fredagen 28 augusti så höll Ann-Kristin Boström, affilierad forskare vid Encell, sin docentföreläsning, med titeln "Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing".
 • Karl Hedmans äldreforskning tilldelas internationell forskarutmärkelse


  För sin framstående etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnors styrkor och sårbarheter tilldelas nu Karl Hedman, lektor i socionomprogrammet vid Hälsohögskolan, Jönköping University, den ansedda utmärkelsen International Journal of Older People Nursing Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research . Forskningen som Karl Hedman har genomfört kan bidra till att förbättra stödet till sårbara äldre.
 • Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa


  Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2020 är den totala stipendiesumman högst 400 000 kr.
 • EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan


  Forskare i forskningsmiljön CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.