Nyhetsarkiv

 • Funka olika är coolt! Avhandling i handikappvetenskap – idrott och hälsa


  I skolämnet Idrott & hälsa upplever högstadieungdomar med funktionsnedsättning att de har lägre tillit till sin kompetens och sämre förutsättningar att delta än sina klasskamrater. Karin Bertills, lärarutbildare och doktorand inom handikappvetenskap vid Jönköping University, har disputerat med sin avhandling; Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education, som visar på problemen, men också på åtgärder som gör att elever med funktionsnedsättningar utvecklas inom ämnet i likhet med sina typiskt fungerande klasskamrater.
 • Horizon 2020 Funding Workshop


  Med fokus på de två forskningsprogrammen: Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen (SC.6) samt Vetenskap med och för Samhället (SwafS).
 • Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare firar tio år


  Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) firade sitt tioårsjubileum torsdagen 7 november. JA är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, som ägs och styrs av Jönköping University, Region Jönköpings Län och länets tretton kommuner i nära samarbete.
 • Biljana Ouda i senaste numret av Diabetesvård


  Biljana Ouda, forskare vid Hälsohögskolan, medverkar tillsammans med Sofia Alavi i det senaste numret av tidningen Diabetesvård, en rikstäckande tidning som går ut till personer som arbetar kliniskt aktivt med diabetesvård. Artikeln handlar om Biljana Ouda och Sofia Alavis studie ”Gruppundervisning ur ett distriktsköterskeperspektiv”.
 • Frida Lygnegård finalist i Forskar Grand Prix 2019


  Frida Lygnegård, lektor vid Avdelningen för rehabilitering och medlem i forskningsmiljön CHILD vid Hälsohögskolan, Jönköping University är en av finalisterna i Forskar Grand Prix 2019.