Nyhetsarkiv

 • Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft


  Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa konkurrenskraften. Tekniska Högskolan i Jönköping drar igång projektet Leaner Tools som ska bidra till effektivare verktygsprocesser. Satsningen finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen med fyra miljoner kronor.
 • 11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion


  Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Projektet kallas LeanCast och involverar fyra svenska företag: Scania CV, Volvo Group Technology, SKF Mekan och SinterCast.
 • Makroekonomiska teorier sätts på prov


  I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School presenterar Olivier Habimana nya sätt att lägga det makroekonomiska pusslet.
 • Förberedelser för det värsta - är Sverige redo?


  Sverige har de resurser som behövs för att möta globala hot och komplexa nödsituationer, men det måste planeras effektivt för dem. I en ny avhandling från Jönköping International Business School hävdar Elvira Kaneberg att ett sätt att hålla Sverige tryggt och säkert är att utveckla en strategi för att integrera vitala försörjningskedjor och att hantera samhällsberedskapen för att hantera nya och förändrade hot.
 • Var och när gör företagsledare skillnad?


  Daniel Pittinos forskning tittar på människor på toppen av sitt yrkesliv och vilken effekt de har på handlingar och åtgärder inom den organisation de leder. I sin docentföreläsning den 21 maj gick han närmare in på vilka kontextuella faktorer som bidrar till detta.