Nyhetsarkiv

 • Lär av barnen! –Monica Nilsson i Förskoletidningen


  Monica Nilsson är förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för Lärande och Kommunikation
 • Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas


  Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.
 • David Eriksson är
  ny docent i industriell organisation och logistik


  David Erikssons forskning bygger på styrningen av försörjningskedjor (Supply Chain Management), närmare bestämt hur delar av kedjan från utvinning av råvaror till konsumtion och avfallshantering eller återvinning organiseras och styrs. Inom detta område har han inriktat sig på ett specifikt område som kretsar kring frågor om ansvar.
 • Meningsfull rådgivning för familjeföretag


  Ett familjeföretag är ett slutet system. Ägarfamiljer är ofta tveksamma till att släppa in utomstående, men den som vill växa gör bäst i att ta hjälp av och samarbeta med externa rådgivare. I en ny doktorsavhandling har Judith van Helvert-Beugels studerat hur familjeföretag kan arbeta med så kallade advisory boards.