Nyhetsarkiv

 • Forskning om utmaningar i pensionssystemet


  Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, har fått ett postdok-bidrag på 1,6 miljoner kronor från Forte för att under tre år studera utmaningar i pensionssystemet.
 • Docentföreläsning om aktivitet och delaktighet


  Hur delaktiga är barn med lindrig utvecklingsstörning i sitt vardagsliv? Och hur påverkas en människas aktiviteter efter en hjärnskakning? Detta svarar Elisabeth Elgmark på under sin docentföreläsning i hälsa och vårdvetenskap den 27 oktober.
 • Forskningsbidrag till studie om familjerelationers roll


  Vad händer med ungdomars familjerelationer när de blir placerade på särskilda ungdomshem? Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, har fått nästan 2,5 miljoner kronor från Forte för att studera just detta.
 • Samarbete stärker organisationer i förändring


  Vad händer med en organisations värderingar när den utsätts för stora förändringar? I en ny avhandling från Jönköping University undersöker Sara Ekberg utmaningar och möjligheter i dagstidningsbranschen.
 • Förbättringsarbete förändrar personalen


  Att ha en delad utgångspunkt är inte enbart en förutsättning för kvalitetsarbete utan även ett resultat av detta. Det visar en ny doktorsavhandling vid Jönköping University.
 • Förbättrad tillgänglighet förbättrar den regionala utvecklingen


  Den 29 september försvarade Therese Norman sin avhandling om hur förbättrad tillgänglighet av transporter, humankapital och jobb kan påverka den regionala utvecklingen.
 • Forskning i världsklass i Jönköping


  En ny oberoende undersökning visar att Jönköping International Business School är bäst i Europa och tvåa världen i forskning om entreprenörskap.
 • Bok om entreprenörskap mest nedladdad


  ”Contextualizing entrepreneurship in emerging economies and developing countries” toppar listan över mest nedladdade böcker på förlaget Edward Elgar under perioden januari till augusti 2017.
 • På väg mot en framtid där maskiner förstår oss


  I de flesta avseenden har webben och dess möjligheter utvecklats långt bortom vad de flesta trodde var möjligt. I andra avseenden har vi bara skrapat på ytan. I en ny doktorsavhandling letar Karl Hammar efter modeller som kan ta internet till nästa steg.