Nyhetsarkiv

 • Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar


  Den medicinska diagnosen räcker inte för att planera god tandvård för barn med funktionsnedsättningar. I en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, undersöker Johanna Norderyd de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.
 • Snabbare och bättre beräkningar av ytor


  I en ny doktorsavhandling från Tekniska Högskolan, Jönköping University, presenterar Mirza Cenanovic numeriska metoder för snabbare och mer exakta datorberäkningar av problem på ytor. På sikt kan resultaten få stort genomslag inom olika branscher – och intresset från tillverkningsindustrin är stort.
 • Att förstå, utvärdera och följa patienters smärta


  I en ny doktorsavhandling från Jönköping University har Lotta Wikström undersökt hur smärtbedömning kan användas på ett systematiskt sätt för att ge rätt smärtlindring, mäta vårdkvalitet och tidigt identifiera riskpatienter.
 • Användning av smärtvärden för att följa återhämtning efter kirurgi


  God smärtlindring direkt efter operationen ger snabbare återhämtning och minskar risken för långvarig smärta. I en avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, presenterar Kerstin Eriksson nya möjligheter att följa patienters återhämtning med hjälp av patienternas skattade smärtvärden.
 • Satsningen som ska stärka svensk industri är igång


  I fredags invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.
 • Större trygghet för barn i högteknologisk vård


  Högteknologiska sjukvårdsmiljöer, som röntgen- eller anestesiavdelningar, kan vara skrämmande för barn. Speciellt för barn med neurologiska funktionshinder, till exempel autism. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University har Ingalill Gimbler Berglund skapat riktlinjer för att förbättra bemötandet av dessa barn.