Nyhetsarkiv

  • Kan robotar skriva meningsfulla nyheter?


    Robotar och datorer ersätter människor överallt; läkare, piloter, till och med journalister. Är vi på väg mot ett dystopiskt samhälle, eller skulle utvecklingen kunna vara något positivt?
  • Unga forskarpriset 2017


    Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman vid Jönköping International Business School, som tilldelats Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare.
  • Internationellt möte kring E-learning till Jönköping


    Några av Europas och världens ledande forskare och praktiker inom e-learning samlas i Jönköping 13-16 juni 2017. EDEN Annual Conference arrangeras på Högskolan för lärande och kommunikation. Där presenteras den senaste forskningen och utvecklingsprojekt inom e-lärande och distansutbildning för flera hundra deltagare från sex kontinenter.