Nyhetsarkiv

  • Forte beviljar projekt om psykisk hälsa i förskolan 2,5 miljoner kronor


    Forte har beviljat forskare i forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping 2 530 000 kronor för projektet ”Förskolans miljö, små barns engagemang, beteendestörning och lärande i tidiga skolår”.
  • Forskning om stress på arbetet


    Stress på arbetet påverkar många och tidigare studier visar att hög arbetsrelaterad stress är kopplad till sämre hälsa. Eleonor Fransson, docent vid Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, har beviljats 2 580 000 kr från FORTE för projekt om arbetsrelaterad stress.