Simulering och optimering

Forskning inom inriktningen fokuserar på numerisk modellering inom ingenjörsområdet främst med hjälp av finit-elementteknik.

Gruppen simulering och optimering arbetar med att utveckla numeriska modeller för problem inom solidmekanik, strömningsmekanik, akustik och elektromagnetism. Forskningen sker dels genom tillämpning av finit-element-metod (FEM) på problem av industriellt intresse, dels genom egenutveckling av FEM för mer generell eller snabbare lösning av olika problemklassser.

Moderna kommersiella FEM-program klarar en stor uppsättning ingenjörsproblem men kräver djup kunskap för att tillförlitliga resultat ska kunna produceras. För forskning där kommersiell programvara används krävs oftast att flera olika programvaror används och att resultat från ett program tolkas och överförs till ett annat. Detta gäller speciellt för multifysikproblem såsom fluid-strukturinteraktion, termoelasticitet, strukturvibrationer med akustik, m.m.

För vidareutveckling a FEM krävs även egen programutveckling. Inom forskargruppen arbetas främst med utveckling av FEM för kohesiva zoner såsom limfogar, tunna inbäddade strukturer såsom flöden i sprickor eller förstärkning av konstruktioner med inbäddade fibrer, balkar, membran eller skal. Vidare arbetar gruppen med utveckling av FEM för biomekaniska tillämpningar såsom blodflöde och stora deformationer i vävnader.

Sidan uppdaterad 2018-01-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information