Projektet syftar till att jämföra det kommunikativa samspelet i fysiska, digitala och virtuella möten genom att studera dem avseende kommunikativa praktiker som används; konsekvenser för, och upplevd betydelse för uppgiftshantering, lärande och arbetsmiljö.

Projektet är tvärvetenskapligt och görs i samarbete mellan MKVs affilierade forskare Ulrika Olausson och forskare vid Jönköpings Tekniska Högskola. Läs mer på projektsidan.