I ett nytt samarbetsprojekt mellan Jönköping University och McMaster University i Kanada jämför man hur syriska flyktingar i de båda länderna har kommit ut på arbetsmarknaden. Forskningen sker i tätt samarbete med icke statliga organisationer och man ska kartlägga och jämföra erfarenheter och metoder i Jönköping, Örebro och Hamilton.

”Non-government organization facilitation of labour market and entrepreneurship experiences of Syrian refugees to Canada and Sweden” leds av professor Benson Honig från McMaster University tillsammans med forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation. Förhoppningen är att kunna hitta och lyfta fram goda exempel från de båda länderna.

– Vi är intresserade av hela nätverksstrukturen som stödjer integration, säger Benson Honig.

I Jönköping är representanter från bland annat kommunen och föreningen Integrera mera inblandade i projektets utformning och planering. Första steget är att kartlägga det nätverk av föreningar och organisationer som arbetar med integration i respektive stad. Nästa steg är att titta på frågeställningar och problem som aktörerna själva belyser och förhoppningsvis kunna presentera lösningar som fungerar i praktiken.

– Vi vill göra nytta på något sätt, säger professor Helene Ahl, som leder projektet på den svenska sidan.

Att man i huvudsak riktar in sig på just syrier beror på att det är en stor grupp som kommit under några få års tid från samma område, vilket ger en unik möjlighet till studier på området.

Även om fokus riktas mot arbetsmarknad och entreprenörskap måste integrationen fungera på många andra plan för att det ska bli verklighet. Exempelvis kan barnomsorg/skola och barnens fritidsaktiviteter spela stor roll för hur föräldrarna lyckas komma in i samhället. Därför ska även idrottsorganisationer och andra som inte direkt håller på med arbetsmarknadsfrågor utan integration inom andra områden, till exempel kyrkor, kontaktas i projektet.