Social hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament för svensk vuxenutbildning. Bildning och folkbildning utgår från ett brett engagemang där människa och samhälle förenas i rörelsen framåt. Utsatta gruppers inkludering och integrering kan främjas genom medvetenhet och tillgängliga lärandemiljöer. Äldres lärande och lärande mellan generationer öppnar ögonen för det faktum att lärande sker hela livet.

Pågående projekt: