Skogsträdgårdar och ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Med de nya kursplaner som infördes 2011 i den svenska grundskolan skrivs ekosystemtjänster fram som ett centralt innehåll för ämnet biologi i såväl årskurs 4-6 som i årskurs 7-9. Ekosystemtjänst är inte ett naturvetenskapligt begrepp utan kan snarare ses som pedagogiskt verktyg för att åskådliggöra den nytta mänskligheten har av en mångfald tjänster som tillförs genom de naturliga ekosystemen. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, klimatreglering, fröspridning och naturlig vattenrening.

Vad händer i undervisningen och lärandet när ett tvärvetenskapligt begrepp som ekosystemtjänster introduceras som centralt innehåll i kursplaner? Det är ett exempel på vad plattformen undersöker i den här inriktningen.

Skogsträdgårdar i undervisningen

Plattformen följer verksamheten vid Holma skogsträdgård, bland annat deras utbildningsprojekt för barn, Bärfis. Plattformen bidrar till att sprida kunskap om skogsträdgårdsdidaktik vid konferenser och i samarbete med skolor.

Examensarbeten inom inriktningen ekosystemtjänster 2011

  1. Ekosystemtjänster. En studie om hur lärarstudenter resonerar om människans beroende av naturen. Elaine Draper, Frida Severinsson.
  2. Ekosystemtjänster i grundskolan. En studie utifrån kunskapsemfaser. Ellen Skoglund.

Examensarbeten inom inriktningen ekosystemtjänster 2012

Johanna Ljungberg och Emelie Zwettler; Maria Fälth och Julia Hänninen Karlsson samt Sara Blomqvist och Janine Nyander skrev under våren 2012 sina examensarbeten inom inriktningen.

Examensarbeten inom skolträdgårdar och skogsträdgårdar

Licentiatavhandling

Andreas Magnusson skriver sin licentiatavhandling om undervisning om ekosystemtjänster. 

Utvecklingsarbete

Plattformen deltar 2011-2012  i utveckling av ett undervisningsmaterial om ekosystemtjänster för grundskolan inom ESSA-projektet.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information