Strategiska nätverk och kontakter

Forskningsgruppen har ett omfattande nätverk inom ESD (Education for Sustainable Development) och utomhuspedagogik.

Nationella kontakter

Internationella kontakter

Internationellt finns etablerade kontakter med intresse för forskning om ESD och hållbar utveckling vid:

Kontakter inom skolvärlden

Undervisningsinriktade och skolnära nätverk, föreningar och liknande.

Sidan uppdaterad 2020-09-23