Verksamhetsarkitekturer

Kontakt

Forskningsledare:

Ulf Seigerroth

Inom verksamhetsarkitekturer (enterprise architecture) arbetar vi med att skapa harmoni mellan verksamhet och IT. Detta involverar många olika dimensioner av en verksamhet. Digitaliseringsvågen har öppnat upp för nya möjligheter för alla verksamheter men också många nya utmaningar vilket också påverkar vårt forskningsfokus. Vårt främsta verktyg för att hantera denna typ av frågor är verksamhetsmodellering (enterprise modeling) och där vi arbetar med metoder, teorier, verktyg, mönster. Vi har mångårig erfarenhet från denna typ av arbete tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och samhälle.

För mer utförlig beskrivning, se våra Engelska sidor.

Sidan uppdaterad 2020-06-16