Ontology-based Software Test Case Generation (OSTAG)

Syftet med OSTAG-projektet är att automatisera den del av testprocessen som berör genereringen av testfall, testfall som används för att testa korrektheten hos ny programvara.

Stora delar av testprocessen är idag automatiserad men detta gäller inte vid framtagningen av testfall som fortfarande till stor del är en manuell aktivitet. Målet med projektet är att förbättra och förenkla vissa delar av testningen av programvara genom att använda sig av formella metoder. De formella metoder som kommer att användas i projektet är semantiska modeller och ontologier. Huvudsyftet med projektet är att skapa en metod för att generera testfall utgående från en ontologi som representerar testningen av ett programvarusystem samt inferensregler som beskriver erfarna testares kunskaper och kompetens.

Mer information om forksningsprojektet Ontologi-baserad generering av testfall för programvarutestning finns det på engelska webbsidan.

Sidan uppdaterad 2020-06-16