Informationslogistik

I dagens informationssamhälle betraktas information jämsides med kapital, mänskliga resurser och material som en viktig produktionsfaktor. Men det är ofta svårt att finna rätt information som stöder en arbetsuppgift, ett affärsbeslut eller en samverkansprocess.

Nyligen gjorda undersökningar avslöjar att 39 procent av alla affärstjänstemän tillbringar mer än två timmar dagligen för sökning av rätt information eller att medeltjänstemannen tillbringar 49 minuter dagligen enbart för att administrera e-post. Det är uppenbart att en förbättrad informationsförsörjning skulle avsevärt bidra till att spara tid och bidra till en förbättrad produktivitet.

Informationslogistik undersöker ansatser och lösningar för ett optimerat informationsflöde för alla typer av distribuerade arbetsmiljöer. Speciellt ser vi behov av att stödja, organisera och optimera informationsflödet i nätverksorganisationer.

Vi anser också att ett optimerat informationsflöde är ännu viktigare för SME än för stora företag. SME måste vanligen fungera effektivare beroende på mycket begränsade resurser, personal som oftast har flera roller inom företaget, eller snabb reaktionstid som en del av deras konkurrensfördel. Informationsflödeslösningar för SME måste baseras på ett maximum av fördefinierade komponenter eller mönster för att reducera tidsåtgång och kostnader.

Forskningen inom informationslogistik bedrivs framförallt inom:

  • Informationslogistik för SME. Huvudsyftet är att stödja informationsarbetare i SME baserat på efterfrågemönster för information och motsvarande tekniska lösningar.
  • Efterfrågemodellering för tillämpningar av informationslogistik baserat på metoder för företagsmodellering. Huvudsyftet är att vidareutveckla formella modelleringsspråk genom att integrera element som definierar informell efterfrågan av information.

Sidan uppdaterad 2020-06-16