Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser

I den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd (dnr S2018/04678/FST) är barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, en grundläggande utgångspunkt som ska genomsyra strategin och arbetet med att genomföra denna. Uppdraget består i att genomföra en begränsad kartläggande översikt för att identifiera befintlig forskning och belysa på vilket sätt barnets rättigheter tas tillvara i enlighet med barnkonventionen och inkluderas i föräldraskapsstödjande insatser samt identifiera framgångsrika arbetssätt.

Projektledare: Frida Lygnegård

Sidan uppdaterad 2020-06-16