"Varenda en är viktig"

1 500 skolsköterskor från hela Sverige möttes i Norrköping under parollen att alla elever är viktiga. CHILD-forskaren och skolsköterskan Malin Jakobsson hade en presentation om att främja elevers sömn. Här berättar hon från kongressen:

Malin Jakobsson

Malin Jakobsson föreläser om sömn

"I ett soligt Norrköping gick 2023 års Skolsköterskekongress med temat ”Varenda en är viktig” av stapeln den 10-11 maj. Drygt 1500 engagerade och glada skolsköterskor från hela Sverige deltog. Konferensen lyfter ny forskning och kliniska utvecklingsarbeten inom skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Årets förste talare var Pär Johansson, och som han gjorde det! Med stort hjärta för allas lika värde och härliga ögonblicksbilder från Glada Hudik-teatern satte han an tonen för kongressens tema ”Varenda en är viktig”. Inledningen av kongressen var känslosam, så även avslutningen som hölls av Charlie Eriksson från ideella organisationen Aldrig ensam. Gripande och personligt lyfte Charlie psykisk ohälsa och suicid – att våga fråga, att våga lyssna och att lotsa vidare till vård.

Ett axplock från de föreläsningar som var: Fredrik Zimmerman, fil dr. i barn- och ungdomsvetenskap från Högskolan i Borås föreläste om ”Varför presterar pojkar sämre i skolan”. Docent Klara Edlund från KI och Sophiahemmets Högskola pratade om ätstörningar vilket tyvärr ökar i samhället och tenderar att sjunka i åldrarna. Hon beskrev också den negativa inverkan sociala medier har på barn- och ungas egna kroppsuppfattning. Bara ett klick bort möts barn av konton som uppmuntrar smala ideal och osunt litet näringsintag. Vi vuxna, alla vuxna behöver sätta stopp, avstå från att kommentera vår egen eller andras kropp, vikt, utseende, matintag eller beteende för att agera förebilder. Att som vuxen, förälder, skolsköterska eller annan viktig vuxen agera förebild var återkommande inslag under konferensen. Forskningen visar tydligt att de hälsovanor och beteenden som barns föräldrar har är avgörande för barnets eller ungdomens egna vanor framöver. En som berörde detta ämne var Marianna Moberg, fil dr. i medicins vetenskap från KI som föreläste om ”Hur kan skolsköterskor stödja föräldrar att främja barns hälsa”.

Även min egen presentation under titeln ”Hur främjas elevers sömn på bästa sätt”, berörde föräldrar. Tydligt i ungdomars beskrivning av vilket stöd de önskar för sin sömn är att ha involverade föräldrar – föräldrar som hjälper till med rutiner, regelbundenhet och ger en känsla av trygghet. Att få möjligheten presentera avhandlingen för alla dessa skolsköterskor var en ynnest – fint att nå ut till dem som dagligen arbetar med att främja elevers sömn.

Som sagt, gripande start och avslut på konferensen, många nya kunskaper och trevliga möten. En fint ordnad konferens av Riksföreningen för skolsköterskor!"

Hälsningar från en mycket nöjd konferensdeltagare!"

/Malin Jakobsson

2023-05-15