Ny bok: Förskolan som lärandemiljö för barn i behov av särskilt stöd

Boken bygger på svensk och internationell forskning och fyller ett tomrum avseende kunskap kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan och deras aktiva engagemang i förskolans vardag.

Eva Björck

Madeleine Sjöman

Eva Björck, seniorprofessor i specialpedagogik och Madeleine Sjöman, universitetsadjunkt i specialpedagogik, är redaktörer för en ny bok om förskolan som lärmiljö. Speciellt roligt är det att både tidigare och nuvarande medarbetare på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, och några av våra nationella och internationella samarbetspartners, finns med som kapitelförfattare i boken. Här kan du till exempel läsa kapitel skrivna av Git Blomberg, Robert Lecusay, Mats Granlund med flera.

Boken handlar om förskolan som lärmiljö för alla barn och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Syftet är att belysa vikten av att upptäcka barn som behöver stöd tidigt, och hur olika insatser kan planeras och organiseras för att gynna delaktighet, engagemang och lärande för alla barn i förskolan. Den bygger på svensk och internationell forskning och fyller ett tomrum avseende kunskap kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan och deras aktiva engagemang i förskolans vardag.

Boken är indelad i tre delar:

  • Förutsättningar för barns delaktighet och engagemang i förskolan.
  • Att skapa en inkluderande lärmiljö i förskolan.
  • Tidig intervention och samverkan runt barn i behov av särskilt stöd.

Förskollärare och annan personal i förskolan, specialpedagoger och andra som arbetar med tidigt stöd till barn i förskolan har nytta av boken i sitt arbete liksom lärare och studenter i förskollärarutbildningen. Den är också av intresse för skoladministratörer, politiker och andra som är intresserade av förskolan som lärmiljö för alla barn.

Till information om boken hos förlaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om ämnesområdet, kontakta redaktör:
eva.bjorck@ju.se

2023-02-24