Hur man lär sig omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen

För att vården ska vara vårdande krävs det att vårdpersonalen har förmågan att förstå hur patienten upplever hälsa och ohälsa. En ny avhandling av Sophie Mårtensson undersöker hur bemötande bättre kan läras ut redan under utbildningstiden.

Forskaren Sophie Mårtensson spikar sin avhandling på väggen, en gammal tradition för att presentera ny vetenskap innan den granskas..

Forskaren Sophie Mårtensson spikar sin avhandling på väggen, en gammal tradition för att presentera ny vetenskap innan den granskas..

Ny avhandling

Sophie Mårtensson är doktorand och specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av att introducera sjuksköterskestudenter inom vården. Då bristande kommunikation och bemötande är vanliga vårdproblem såg hon behovet av en strategi för att träna bemötande och omsorg redan under utbildningstiden.

Sjuksköterskeutbildningen har historiskt sett till övervägande del fokuserat på den medicinska och praktiska undervisningen avseende tekniska moment. Sjuksköterskor antingen saknar färdigheter i vårdande beteende beroende på brister i utbildningen eller att de inte har förstått betydelsen av hur det vårdande beteendet påverkar patienten. Bland annat därför har Sophie Mårtensson utvecklat en högskolekurs för sjuksköterskestudenter med fokus på vårdande beteende och kommunikation.

Avhandlingen som heter: "Bridging the Gap between Caring Theory and Nursing Practice – Learning Experiences of Undergraduate Nursing Students in a Caring Behavior Course" försvaras av forskaren på Hälsohögskolan vid Jönköping University den 7 oktober, 2022. Alla är välkomna att lyssna.

Disputation/Försvar av avhandling:

"Bridging the Gap between Caring Theory and Nursing Practice - Learning Experiences of Undergraduate Nursing students in a Caring Behavior Course"

Tid: den 7 oktober 2022, kl. 13:00
Plats: Forum Humanum på Hälsohögskolan vid Jönköping University.
Opponent är Professor Mariann Fossum från Institutet for Helse- og Sykeplejevitenskap, University of Agder, Norge.

Alla är varmt välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Läs avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Sophie Mårtensson

2022-09-22