Lättare för barnforskningen att mötas efter pandemin

Forskare behöver träffa andra forskare för att den sammanlagda kunskapen inom ett område ska växa och bli större. Under sommaren har CHILD-forskare återigen deltagit i flertalet konferenser ute i världen. Här kommer några smakprov.

Barn, ovanliga diagnoser och tandvård/tandhälsa

Forskare på konferens i Paris

Johanna Norderyd, Malin Stensson och Luc Marks

I Paris, Frankrike, möttes forskare för att diskutera tandvård och tandhälsa för barn med funktionsnedsättning och/eller ovanliga diagnoser. Forskare Johanna Norderyd, CHILD samt Region Jönköpings län, arbetar med barntanvård och ovanliga diagnoser. Forskare Malin Stensson, CHILD, Jönköping University, presenterade sin forskning om föräldrars upplevelse av likvärdig tandvård för barn med Downs syndrom. På bilden syns också forskarkollegan från Ghent University i Belgien, Luc Marks.

Läs mer om forskningen
Oral hälsa för barn med Downs syndrom


Att underlätta röntgensituationen för barn

Forskare på konferens

Forskaren Berit Möller Christensen

Barnforskaren och röntgensjuksköterskan Berit Møller Christensen åkte till Wien i Österrike för att delta i en europeisk kongress inom radiologi. Berit har länge forskat om barn i röntgensituationen och då speciellt barn med en funktionsnedsättning. Nu var hon värd för ett av forumen som hölls på kongressen och kunde därmed inspirera andra till forskning.

För ett barn kan en akut röntgenundersökning efter en fysisk skada, innebära smärta, ångest och stress. För att underlätta för barnet är det nödvändigt att utveckla nya strategier där användning av interaktiv kommunikation kan vara ett alternativ. 

Läs mer om forskningen
Interaktivt kommunikationsstöd - interaktion med barn vid akuta undersökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnhälsa och föräldraskap ur ett samhällsperspektiv

Två forskare på konferens

Forskarna Maria Harder och Marie Golsäter

Forskarna Maria Harder och Marie Golsäter har deltagit i en konferens i Uppsala som handlade om barnhälsa och föräldraskap ur ett samhällsperspektiv. Forskargruppen CHAP stod som arrangör.
- Den första dagen genomfördes i samverkan med barnhälsovårdens nationella forskningsnätverk, berättar Marie Golsäter. Där deltog vi med en muntlig presentation om att möta barnets och familjens komplexa behov inom barnhälsovården. Vi deltog också med en poster; Child Health Nurses Experiences of Parenting Support during the Covid pandemic, se bilden.

Läs mer om forskningen
Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt verktyg för pedagoger vid anpassning av lärmiljön i skolan testas

Forskarmöte i Portugal, grupp poserar framför kameran

I AM - projektmöte i Porto, juli 2022

Forskarna i Erasmus+-projektet "Inclusive Assessment Map" (I AM) träffades i Porto under en vecka i juli.

”I AM” har deltagare från sex länder; Österrike, Tyskland, Norge, Sverige, Belgien och Portugal. Det syftar till att utveckla ett ICF-CY-baserat verktyg för pedagoger som anpassar lärmiljön i skolan efter elevers behov av stimulans och stöd och bidrar till att förbättra elevernas akademiska och sociala deltagande i skolan. I Porto diskuterades genomförandet av projektet inför att lärare i olika länder ska använda det i sin undervisning. CHILD-forskarnas uppgift är att utvärdera hur användbart materialet är efter att lärare prövat det i skolan under höstterminen och vårterminen.

För mer information om projektet, kontakta Eva Björck

2022-09-07