"Win-win" när forskare och studenter möts i forskningen

Nu är det dags igen att möta nya masterstudenter inom kursen Interventions in Childhood. Varje år har vi ett möte som avstamp för lyckade forskningssamarbeten. Vissa masteruppsatser blir så bra att de kan publiceras i verkliga forskningstidskrifter. En del studenter går också vidare och blir doktorander efteråt. Både forskare och studenter vinner mycket på att samarbeta.

Forskare möter internationella masterstudenter

Igår möttes CHILD-forskarna och masterstudenterna från den internationella kursen Interventions in Childhood. Vi tror på samarbete och att det bästa sättet att lära sig är att arbeta tillsammans i olika forskningsprojekt. År 1-studenterna måste göra en systematisk översikt inom ett forskningsområde, medan år 2-studenterna är mer fria i sitt val av forskningsstudie. Det blir verkligen en "win-win-situation" när vi forskar tillsammans! Studenterna får erfarenhet av forskning som pågår och professionell handledning, och vi forskare får möjlighet att med studenternas hjälp fördjupa och/eller bredda aktuell forskning.

Så klart avslutades mötet med en svensk fika; kaffe och bulle.

För mer information om samarbetet, kontakta:

Mats Grandlund, forskningsledare CHILD

Qi Meng, kursansvarig Interventions in Childhood

2022-09-02