Faktorer som kan påverka munhälsa hos barn

Forskaren Malin Stensson håller den 15 september 2022 sin docentföreläsning om faktorer som kan påverka munhälsa hos barn.

Välkomna till docentföreläsning av Malin Stensson

Forskarbild

Malin Stensson forskar om oral hälsa hos barn och ungdomar och hon ställer sig frågor som;

  • Hur påverkas barn och ungdomars orala hälsa av astmasjukdom
  • Kan "goda bakterier" (probiotika) påverka den orala hälsan hos barn och förhindra karies?
  • Hur kan vi identifiera risk och friskmarkörer för kariessjukdom?
  • Får ungdomar med Downs Syndrom den tandvård de har rätt till?

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. Titeln används i huvudsak i Nord- och Centraleuropa. På Jönköping University firas det när man blir docent och det uppmärksammas genom att den som får utmärkelsen håller en öppen föreläsning.

Ordet docent går tillbaka på det latinska presensparticipet docens med grundbetydelsen "undervisande" (bildat från docere, "att lära", "att undervisa") (Wikipedia).


Välkomna till docentföreläsning av Malin Stensson:
”Från det lilla till det stora” - faktorer som kan påverka munhälsa hos barn

Torsdagen den 15/9, kl. 13.00-14.00 i lärosal Ga 442 på Hälsohögskolan. Föreläsningen är på svenska. Anmäl dig till mingel efteråt via emma.carlsson@ju.se


Mer om Malin Stenssons forskning;
https://ju.se/.../oral-halsa-hos-barn-med-downs-syndrom.html

Kontakta Malin Stensson

2022-09-02