Individanpassat bemötande i tandvården underlättar för barn med Downs syndrom

Att besöka tandvården kan vara en utmaning för ett barn med Downs syndrom. Forskarna Malin Stensson och Maria Björk med kollegor har undersökt vad föräldrar till barn med Downs syndrom anser kan underlätta och förbättras vid deras barns tandvårdsbesök.

Varje år föds det ungefär 100 barn med Downs syndrom i Sverige. Syndromet beror på en kromosomavvikelse som ofta leder till intellektuell funktionsnedsättning och ibland även medicinska svårigheter. Försenad eller begränsad utveckling av rörelseförmåga och språkförmåga är vanlig. Därför kan ett tandvårdsbesök vara en stor utmaning för barnet.

- Barnet med Downs syndrom behöver förstå vad som händer och känna sig trygg och delaktig i tandvårdssituationen för att en undersökning eller behandling ska gå att genomföra, säger Malin Stensson.
- Det kan även finnas rent medicinska- eller munhälsoproblem, samt kommunikationsproblem att ta hänsyn till.

Kartläggning av barnens behov

Forskaren Malin Stensson

- Den senaste studien inom forskningsprojektet visar på vikten av att ge individanpassat bemötande och vård för att möta barnets unika behov i tandvårdsituationen, berättar Malin Stensson.
- Dessutom efterfrågas mer kunskap om barn med Downs syndrom hos tandvårdspersonalen.

Forskarna frågade föräldrar vad de ansåg att deras barn behövde i tandvårdssituationen. Svaren kunde tydligt delas in i fem kategorier:

  • Behov av kontinuitet inom tandvården
  • Behov av att tandvårdspersonal har kunskap och expertis i att bemöta och behandla barn med Downs syndrom och andra funktionsnedsättningar
  • Behov av att tandvårdspersonal använder ett omtänksamt tillvägagångssätt med barn med Downs syndrom
  • Behov av att barnet med Downs syndrom är förberett och delaktigt i sitt tandvårdsbesök
  • Behov av att barnet med Down syndrom ska ges samma rättigheter som det typiskt utvecklade barnet.

Forskarna fortsätter nu sitt arbete för att se om barnen får den tandvård de har rätt till, och hur man än mer kan underlätta i tandvårdssituationen.


Läs mer i forskningsartikeln:
Stensson, M., Norderyd, J., Van Riper, M., Marks, L., Björk, M. (2022). Dental health care for children with Down syndrome: Parents' description of their children's needs in dental health care settings.. European Journal of Oral Sciences

För vidare information: kontakta Malin Stensson

2022-03-07