Film: Existentiell hälsa för nyblivna föräldrar - föreläsning från årets "Forskarfredag"

Varje år har universitet och högskolor en forskarfredag där forskarna träffar olika grupper i samhället för att berätta om sin forskning. CHILD-doktorand Åsa Gamgam Leanderz medverkade från Balthazar Science Center i Skövde, där hon gav en föreläsning om existentiell hälsa och välbefinnande under föräldrablivandet. Nu kan du se föreläsningen i efterhand.

Forskaren Åsa Gamgam Leanderz föreläser på Forskarfredagen 2021. Hon bär lång klänning och har mörkt halvlångt hår samt glasögon.

Existentiell hälsa anses ha betydelse för livskvalité och upplevd hälsa. Varför talas det inte mer om kopplingen mellan den upplevda hälsan och existentiella frågor? Åsa Gamgam Leanderz är doktorand inom omvårdnad vid Högskolan i Skövde och Hälsohögskolan i Jönköping. I sin forskning studerar hon existentiell hälsa och vad som påverkar välbefinnande under föräldrablivande.

”Jag försöker förstå hur vårdpersonal kan involvera den existentiella dimensionen i mötet med nyblivna föräldrar och skapa en hållbar vård nu och i framtiden.”

Om detta kommer du få veta mer under hennes presentation:

Åsa Gamgam Leanderz - EXISTENTIELL HÄLSA NÄR LIVET FÖRÄNDRAS - YouTube

2021-10-25