Film: Psykisk hälsa i förskolan

Utbildningsradion filmade ifjol en av professor Mats Granlunds föreläsningar om psykisk hälsa i förskolan. Innehållet är fortfarande lika aktuellt - barns engagemang i vardagsaktiviteter är ett tecken på psykisk hälsa och också en av de starkaste indikationerna på lärande både nu och i framtiden. Se filmen nu!

Barns engagemang i vardagsaktiviteter är ett tecken på psykisk hälsa och också en av de starkaste indikationerna på lärande både nu och i framtiden. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, beskriver vad engagemang innebär för barn i förskola. Han fokuserar speciellt på barn som är i behov av särskilt stöd på grund av beteendeproblem. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till inspelningen hos UR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärmdump från föreläsningen där Mats Granlund står i en talarstol och visar sina powerpoint-bilder
2021-10-13