Forskning om personlig assistans under pandemitid beviljas 4, 4 miljoner kronor

Det finns anledning att tro att barn som beviljats personlig assistans och deras familjer, påverkats mycket av den pandemitid som varit. Många vårdnadshavare har tvekat att släppa in någon utomstående och istället själva valt att vårda sitt barn dygnet runt. Vad har det inneburit för barnen, för föräldrarna och för familjen som helhet?

Postdoktor Lena Olsson. Hon har långt ljust hår och bilden är i svartvitt.

Postdoktor Lena Olsson

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 4, 4 miljoner kronor till projektet ”Effekter av covid-19 på familjer med personlig assistans”. Projektets huvudsökande är professor Henrik Danielsson vid LInköpings universitet och därifrån medverkar även Maria Brandén. De forskare som vid Jönköping Univeristy stått som medsökande är professor Mats Granlund och postdoktor Lena Olsson.

– Det är mycket glädjande att projektet har tilldelats medel, säger Lena Olsson, som för ett par år sedan disputerade med en avhandling om personlig assistans.
– Personlig assistans är en insats om ska möjliggöra att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och ha goda levnadsvillkor. Assistans ska också kunna möjliggöra avlastning för anhöriga. Även om assistans kan organiseras på olika sätt så är det generellt så att om en familjemedlem har assistans, så påverkas hela familjen. Det är därför viktigt att få kunskap om hur levnadsvillkoren för familjerna gestaltar sig – också i relation till insatsens syfte. Särskilt positivt är att projektet genomförs i samarbete med brukarkooperativet JAG, säger Lena Olsson.

Glad och mycket fin liten flicka med funktionsnedsättningar som sitter i en rullstol.

Brukarförening deltar

Projektet kommer att genomföras i samarbete med JAG som är Sveriges största brukarkooperativ för personlig assistans och en hög grad av brukarmedverkan kommer att genomsyra projektet. Det kommer att genomföras med hjälp av en samverkansgrupp där representanter från JAG kommer att bistå genom hela forskningsprocessen.

Även professor Mats Granlund gläds i detta.
– Det känns jättebra att få pengar till ett projekt som handlar om personer med flera mycket svåra funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Denna grupp syns sällan i forskning utan berörs främst av media när man talar om fusk kring assistansersättning. I det här projektet kan vi få en bättre bild av hur vardagen ser ut för denna grupp. Tack vare att vi i projektet samarbetar med brukarkooperativet JAG kan vi också säkerställa att forskningen blir relevant, berättar Mats Granlund.

I projektet kommer forskargruppen från JU och LiU att undersöka de socioekonomiska, demografiska och hälsorelaterade effekter som personlig assistans har på familjemedlemmarna till individen med funktionsnedsättning och särskilt hur pandemin har påverkat dessa familjer.


FAKTA:
Forte beviljar nästan 750 miljoner kronor till ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Projekten som beviljats pengar i utlysningen kommer att pågå mellan åren 2021–2027.
Läs mer hos Forte: https://forte.se/nyhet/forte-beviljar-rekordsummor-till-ny-forskning/

Delar av artikeln är skriven och tidigare publicerad av JU:s Marknadsavdelning.

2021-10-08