Hur mår ni, nyblivna föräldrar?

Åsa Gamgam Leanderz är en av CHILD:s nyare doktorander. Hon forskar om nyblivna föräldrars existentiella hälsa och barnmorskornas beredskap att möta upp i dessa frågor.

Åsa Gamgam Leanderz

I en doktorsavhandling ingår vanligen fyra delstudier och Åsa har nu hunnit påbörja sin andra studie.

- I min första studie utvärderade jag vad som kan leda till en föräldraseparation under övergången till föräldraskap och under de första två åren efter barnets födelse, berättar Gamgam Leanderz.

- Resultatet visade att 17 föräldrar i studien separerade och att det var en betydligt större risk för separation för de kvinnor och partners med låg eller förändrad känsla av sammanhang, uppfattat socialt stöd och upplevd kvalitet i parrelationen.

Föräldrar beskrivs i studien också som omedvetna och förvånade över förändringar i parrelationen, och önskar mer information om dessa förändringar innan de blir föräldrar.

Barnmorskor behöver möta upp - inte bara medicinskt

Resultatet tyder även på vikten av att barnmorskor organiserar professionellt förberedande stöd. Det kan handla om att möjliggöra en partners deltagande, förklara vikten av socialt stöd och bevarande av relationernas kvalitet.

- Barnmorskan kan också skapa utrymme för reflektion och förståelse för den egna rollen i barns födelse samt den egna betydelsen av att bli förälder. För att bli förälder är en ytterst komplex förändring i livet - att involvera den existentiella dimensionen möjliggör en allomfattande aspekt av hälsa, förklarar Gamgam Leanderz.

- Nu fokuserar jag på att studera faktorer som kan stödja föräldrarnas sammanhållning efter barnets födelse. Jag studerar föräldrar från graviditet fram till fyra år efter barnets födelse; hur mår man i existentiell hälsa och välbefinnande.

 

Vill du ha mer information om forskningen?
Kontakta Åsa Gamgam Leanderz

Den första delstudien som beskrivs ovan finns publicerad:
Gamgam Leanderz, Å., Hallgren, J., Henricson, M., Larsson, M. & Bäckström, C. (2021). Parental-couple separation during the transition to parenthood. Nursing Open. 2021;00:1–15.

2021-08-30