Examen för "Interventions in Childhood"

Den internationella masterkursen om barn i behov av särskilt stöd har i dagarna examinerat sin sjunde årskull från Jönköping University. Både studenter, lärare och forskare är nöjda med årets upplägg och resultat. Coronasituationen till trots.

Glada masterstudenter på examensdagen 11 juni 2021

Under det märkliga läsåret 2020-21, när världen dragit andan och avskärmat sig för att låta corona-epidemin läka ut, har ändå tolv stycken internationella 1-årsstudenter och nio stycken 2-årsstudenter i kursen "Interventions in Childhood" befunnit sig i Sverige och via delvis campusförlagd undervisning och digital undervisning, fått ta del av viktiga och intressanta kurser samt skrivit sina arbeten och uppsatser inom befintliga forskningsprojekt i CHILD-gruppen.

- Det är en enorm förmån att få arbeta med de internationella masterstudenterna, säger programansvarig Karin Bertills, som på fredagen skickade 21 internationella studenter på sommarlov.

- Det har varit en hög nivå på deras arbeten och de flesta har skrivit sina uppsatser inom pågående CHILD-projekt där det gett en dubbelt positiv effekt. Vi forskare får hjälp, och de får kunskap om hur man bedriver forskning.

Stor fördel med internationella möten

Masterstudenterna som läser Interventions in Childhood kommer från hela världen. Alla är de utbildade med specialintresse för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd, de är specialpedagoger, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer. Många kommer direkt från sin utbildning, men har många praktiska erfarenheter då utbildningarna ofta innehållit mycket praktik.

- Vi undervisar i modeller och teorier och aktuell forskning inom området. Studenterna får sedan applicera och arbeta med case och utbyta erfarenheter från olika delar av världen. De är väldigt drivna och motiverade, berättar Karin Bertills.

Och situationen för barn i behov av särskilt stöd ser onekligen olika ut på olika platser i världen. I år har studenter från Grekland, Nigeria, Kina, Nederländerna, Pakistan, Iran, Brasilien, Spanien, Rumänien, Uganda, Sverige, Tyskland och Österrike deltagit.

- Det öppnar för ett givande och tagande i diskussioner som ökar medvetenheten om hur man kan göra, och vad som kanske inte gett positiva resultat.

Forskningsmiljön CHILD initierade och startade den internationella masterkursen vid Jönköping University 2014. Många av forskarna undervisar i programmet.

Vi önskar studenterna glad sommar!

För mer information om kursen Interventions in Childhood Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-21