Hur ser familjens måltid ut när ett barn har gastrostomi?

Gastrostomi betyder att man får sin näring genom en knapp på magen. Hur kan då en familjemåltid se ut när alla inte äter på samma sätt? Det har CHILD-medlem Ellen Backman undersökt i sin doktorsavhandling som hon lade fram den 26 maj vid Högskolan i Halmstad.

Fil. dr. Ellen Backman

Ellen Backman såg flera saker i sin forskning som berör föräldrarnas situation och hur måltiderna kan se ut. Men hon upptäckte också att barnen har många egna tankar kring att få sin mat genom en knapp på magen, det vill säga det som gastrostomi innebär. 

– I journalerna var barnens perspektiv inte speciellt synligt, men när man pratar med dem har de många tankar, menar Ellen Backman i en artikel i Samspel (se nedan).
- Barnens egna erfarenheter är så viktiga att fånga in och det behöver både forskare och vårdpersonal bli bättre på att göra.

Det har tidigare saknats kunskap om delaktighet under måltiderna för barn med en gastrostomi och hur familjer anpassar sitt vardagsliv utifrån det annorlunda ätandet. Inom CHILD:s forskning brukar inkludering av barnen stå i centrum och Ellen Backman tyckte att det var spännande att prata med barnen. Deras syn finns nu med för framtida förståelse, bemötande, planering och forskning.

Läs mer
i en artikel om avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (från Samspel - forskningsnyheter från Högskolan i Halmstad).

Läs avhandlingen
Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances: Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families.

2021-06-14